Pregračanka, poljoprivredna zadruga Pregrada
Stjepana Radića 12, 49218 Pregrada
+385(0) 49 376 153